Hieronder vindt u beknopt terug welke administratieve zaken in orde moeten worden gebracht na een overlijden. Aarzel niet ons te contacteren voor meer uitleg.

Welke diensten en instellingen dienen verwittigd te worden bij overlijden?

1. Financiële diensten

1. Bank of spaarkas waar de overledene een rekening had. (deblokkering zie 3. administraties - erfrechtverklaring)


2. Verzekeringen: uitvaartverzekering, hospitalisatieverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering, levensverzekering, hypothecaire lening/ schuldsaldoverzekering, ongevallenverzekering.

3. Kinderbijslagkas (om wezentoeslag te bekomen).

4. Werkgever.


5. Ziekenfonds - Tegemoetkoming aan bejaarden - Zorgvergoeding - WIGW - stelsel - SIS kaart.

6. Vakbond


7. Afbetalingen


8. Pensioenen

Werknemerspensioen: wordt doorgegeven via de Kruispuntbank bij aangifte overlijden.
Rijksdienst voor Pensioenen. www.onprvp.fgov.be


Overheidspensioen: Pensioendienst voor de Overheidssector 
wat moet u doen bij het overlijden van een gepensioneerde? wat moet u doen bij het overlijden van uw (ex)-echtgenoot? heeft u recht op een wezenpensioen? Contact: Tel 1765 tijdens kantooruren (Nationaal Nummer bij de hand houden). Pensioenpunt Antwerpen: Sint-Katelijnevest 54/7 (5e verd.) overheidspensioen: ma-di-woe: 10u-12u en 13u30 - 15u30 gemengde pensioenen: enkel op maandag


Pensioen voor zelfstandigen via Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. www.rsvz.be


Overlevingspensioen via Rijksdienst voor Pensioenen of PDOS.


De overledene was werknemer of zelfstandige: de partner meldt zich op de sociale dienst van de woonplaats.


Brugpensioen of bijkomend pensioen via groepsverzekering
: via sociale dienst van de vroegere werkgever.

9. Oorlogsvergoedingen (Frontstrepen, Vuurkruisen, ...) de plaatselijke afdeling verwittigen.


10. Renten (arbeidsongeval, mindervaliden, ouderdomsrechten, Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden en -slachtoffers): zelf te verwittigen.


11. Fonds voor beroepsziekten.

2. Andere diensten

1. Huisbaas of Verhuurmaatschappij (opheffing of overdracht).

2. Water-, gas-, elektriciteitsmaatschappij, (opheffing of overdracht).

3. Radio- en/of T.V.-distributiemaatschappijen (opheffing of overdracht). Telefoon, GSM en Internet. Eventueel sociaal tarief aanvragen via WIGW.


4. Woonzorgcentrum.

5. Auto, motor en -verzekering: via makelaar of www.mobilit.belgium.be (zoekterm: schrapping)

6. Abonnementen: krant, tijdschriften, De Lijn, NMBS, ...

7. Parkeerkaart voor mindervaliden.


8. Mogelijkheid tot het doorsturen van de post via B-Post.

2. Administraties

1. Zelfstandigen: Ondernemingsloket - Directe Belastingen - Diensten van de B.T.W.

2. Bewindvoerder werkt jaarverslag af en bezorgt dat aan notaris.

3. Testament: Na afgifte van overlijdensakte kan een notaris het Centrale Register der Testamenten raadplegen.

4. Erfrechtverklaring:
Om geld vrij te krijgen van de bank- of spaarrekening van de overledene heeft men een attest (door notaris aangevraagd) of akte van erfrechtverklaring nodig. Informatie vindt u op www.financien.belgium.be. Akte kan opgevraagd worden in het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene: Registratiekantoor Antwerpen (nr) Italiëlei 4 bus3, 2000 Antwerpen, Tel 0257 557 40 maandag - vrijdag 8u - 12 u.

5. Aangifte van de nalatenschap moet gebeuren, binnen de 4 maanden na het overlijden, bij de Vlaamse Belastingsdienst, Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst. Informatie vindt u opwww.vlaanderen.be (zoekfunctie: erfbelasting), en op www.belastingen.vlaanderen.be. (zoekfunctie: erfbelasting)

6. Aangifte van belastingen, vorig jaar en lopend jaar.

7. Verwerping nalatenschap / Aanvaarding onder boedelbeschrijving.
U moet zich hiervoor wenden tot een notaris. Belangrijk : U mag geen enkele handeling stellen dwz geen verdeling van persoonlijke bezittingen - geen opzeg huurcontract - geen betalingingsverrichtingen doen, enz.