Administratie bij overlijden

Hieronder vindt u beknopt terug welke administratieve zaken in orde moeten worden gebracht na een overlijden. Aarzel niet ons te contacteren voor meer uitleg.

Welke diensten en instellingen dienen verwittigd te worden bij overlijden?

1. Financiële diensten

Bank: zicht- en spaarrekening, effectenrekening (deblokkering zie 3. Administratie – erfrechtverklaring)

Verzekeringen: uitvaartverzekering, hospitalisatieverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

brandverzekering, levensverzekering, hypothecaire lening/ schuldsaldoverzekering, ongevallenverzekering,

Dienstencheques: kennisgeving via de Kruispuntbank bij aangifte van overlijden.

Ziekenfonds: kennisgeving via de Kruispuntbank bij aangifte van overlijden.

Tegemoetkoming aan bejaarden – Zorgvergoeding – WIGW – stelsel.

Pensioenen:

Werknemerspensioen: kennisgeving via de Kruispuntbank bij aangifte van overlijden.

Rijksdienst voor Pensioenen. www.onprvp.fgov.be

Overheidspensioen: Pensioendienst voor de Overheidssector. www.PDOS.be (link: FAQ: wat moet u doen bij het overlijden van een gepensioneerde? wat moet u doen bij het overlijden van uw (ex)-echtgenoot?  heeft u recht op een wezenpensioen?)

Contact: Tel 1765 tijdens kantooruren (Nationaal Nummer bij de hand houden).

Pensioenpunt Antwerpen: Sint-Katelijnevest 54/7 (5e verd.)

overheidspensioen: ma-di-woe: 10u – 12u en 13u30 – 15u30

gemengde pensioenen: enkel op maandag

Pensioen voor zelfstandigen via Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. www.rsvz.be

Overlevingspensioen via Rijksdienst voor Pensioenen of PDOS.

De overledene was werknemer of zelfstandige: de partner meldt zich op de sociale dienst van de woonplaats.

Brugpensioen of bijkomend pensioen via groepsverzekering: via sociale dienst van vroegere werkgever.

Kinderbijslagkas (om wezentoeslag te bekomen).

Werkgever. Vakbond.

Renten (arbeidsongeval, mindervaliden, ouderdomsrechten, Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden en –slachtoffers, Pensioen Duitsland): zelf te verwittigen.

Fonds voor beroepsziekten.

Afbetalingen.

2. Andere diensten

Huisbaas (opheffing of overdracht) www.woninghuur.vlaanderen (zoekfunctie: einde van de overeenkomst).

Verhuurmaatschappij.

Water-, gas-, elektriciteitsmaatschappij (opheffing of overdracht).

Radio- en/of T.V.distributiemaatschappijen (opheffing of overdracht). Telefoon, GSM en Internet.

Eventueel sociaal tarief aanvragen via WIGW.

Woonzorgcentrum.

Auto, motor, fiets: verzekering en nummerplaat via makelaar. www.mobilit.belgium.be (zoekterm: schrapping).

Abonnementen: krant, tijdschriften, De Lijn, NMBS, …

Parkeerkaart voor mindervaliden. Indienen op het gemeentehuis van de plaats van woonst.

Mogelijkheid tot het doorsturen van de post via B-Post.

3. Administraties

Zelfstandigen: Ondernemingsloket – Directe Belastingen – Diensten van de B.T.W.

Bewindvoerder werkt jaarverslag af en bezorgt dat aan notaris.

Testament: Na afgifte van overlijdensakte kan een notaris het Centrale Register der Testamenten raadplegen.

Erfrechtverklaring:

Om geld vrij te krijgen van de bankrekening van de overledene heeft men een attest van erfrechtverklaring (door notaris aangevraagd) of akte van erfrechtverklaring nodig.

www.financien.belgium.be (zoekfunctie: deblokkeren van bankrekening).

Akte kan opgevraagd worden in het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene: Registratiekantoor Antwerpen (nr), Italiëlei 4 bus3, 2000 Antwerpen, Tel 0257 557 40 maandag – vrijdag 8u – 12u.

Aangifte van erfbelasting moet gebeuren, binnen de 4 maanden na het overlijden, bij de Vlaamse Belastingsdienst, Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst. www.vlaanderen.be (zoekfunctie: erfbelasting)

en www.belastingen.vlaanderen.be (zoekfunctie: erfbelasting).

Aangifte van belastingen: vorig jaar en lopend jaar.

Verwerping nalatenschap / Aanvaarding onder boedelbeschrijving: Verklaring afleggen bij notaris. www.notaris.be (erven en schenken)

Belangrijk : U mag geen enkele handeling stellen dwz geen verdeling van persoonlijke bezittingen – geen opzeg huurcontract – geen betalingsverrichtingen doen, enz.

www.begrafenisonderneming-vranken.be / info / administratie

Menu