Administratie bij overlijden

Hieronder vindt u beknopt terug welke administratieve zaken in orde moeten worden gebracht na een overlijden. Aarzel niet ons te contacteren voor meer uitleg.

Welke diensten en instellingen dienen verwittigd te worden bij overlijden?

1. Financiële diensten

Bank: zicht- en spaarrekening, effectenrekening (deblokkering zie 3. Administratie – erfrechtverklaring)

Verzekeringen: uitvaartverzekering, hospitalisatieverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

brandverzekering, levensverzekering, hypothecaire lening/ schuldsaldoverzekering, ongevallenverzekering,

Dienstencheques: kennisgeving via de Kruispuntbank bij aangifte van overlijden.

Ziekenfonds: kennisgeving via de Kruispuntbank bij aangifte van overlijden.

Tegemoetkoming aan bejaarden – Zorgvergoeding – WIGW – stelsel.

Pensioenen: kennisgeving via de Kruispuntbank bij aangifte van overlijden.

Werknemerspensioen en Overheidspensioen

 www.onprvp.fgov.be of  www.PDOS.be

Contact: Tel 1765 tijdens 8u30 en 12u (Nationaal Nummer bij de hand houden).

Pensioenpunt Antwerpen: Sint-Katelijnevest 54/7 (5e verd.). Enkel op afspraak via Tel 1765.

Pensioen voor zelfstandigen via Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. www.rsvz.be

Overlevingspensioen of overgangsuitkering via federale pensioensdienst  www.PDOS.be .

Brugpensioen of bijkomend pensioen via groepsverzekering: via sociale dienst van vroegere werkgever.

Kinderbijslagkas (om wezentoeslag te bekomen).

Werkgever. Vakbond.

Renten (arbeidsongeval, Pensioen Duitsland, …): zelf te verwittigen.

Fonds voor beroepsziekten.

Afbetalingen.

2. Andere diensten

Huisbaas (opheffing of overdracht) www.vlaanderen.be

Verhuurmaatschappij.

Water-, gas-, elektriciteitsmaatschappij (opheffing of overdracht).

Radio- en/of T.V.distributiemaatschappijen (opheffing of overdracht). Telefoon, GSM en Internet.

Eventueel sociaal tarief aanvragen via WIGW.
Voicemail, Whatsapp, Mailberichten kan je overnemen via telefoonmaatschappij.

Woonzorgcentrum.

Auto, motor, fiets: verzekering en nummerplaat via makelaar. www.mobilit.belgium.be (zoekterm: schrapping).

Abonnementen: krant, tijdschriften, De Lijn, NMBS, …

Parkeerkaart voor mindervaliden. Indienen op het gemeentehuis van de plaats van woonst.

Mogelijkheid tot het doorsturen van de post via B-Post.

Sociale Media, Domeinen, Accounts en Wachtwoorden

Digitale kluis bij Notaris.

3. Administraties

Zelfstandigen: Ondernemingsloket – Directe Belastingen – Diensten van de B.T.W.

Bewindvoerder werkt jaarverslag af en bezorgt dat aan notaris.

Testament: Na afgifte van overlijdensakte kan een notaris het Centrale Register der Testamenten raadplegen.

Erfrechtverklaring:

Om geld vrij te krijgen van de bankrekening van de overledene heeft men een akte van erfopvolging (via notaris) nodig
Of zelf aanvragen: attest van erfopvolging

www.Myminfin.be – Mijn interacties – Mijn vragen en attesten
Geen huwelijkscontract, Geen schenking tussen echtgenoten, testament of contractuele erfstelling, geen handelsonbekwame erfgenamen.
Attest kan worden opgevraagd in het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene:
afspraak via Tel 02 572 57 57 (Registratiekantoor Antwerpen, Italiëlei 4/bus 3)

Aangifte van erfbelasting moet gebeuren, binnen de 4 maanden na het overlijden, bij de Vlaamse Belastingsdienst, Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst. www.vlaanderen.be (zoekfunctie: erfbelasting)

Aangifte van belastingen: vorig jaar en lopend jaar.

Verwerping nalatenschap / Aanvaarding onder boedelbeschrijving: Verklaring afleggen bij notaris. www.notaris.be (erven en schenken)

Belangrijk : U mag geen enkele handeling stellen dwz geen verdeling van persoonlijke bezittingen – geen opzeg huurcontract – geen betalingsverrichtingen doen, enz.

www.begrafenisonderneming-vranken.be / info / administratie

Menu